Privacy- en cookieverklaring Blush Jewels

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 3 februari 2021.

 

Venson Amsterdam B.V., handelend onder de naam Blush Jewels, verkoopt sieraden via de website https://blush-jewels.com/. Om onze dienstverlening aan te bieden, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Uw privacy is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op zowel de online als offlinediensten van Blush Jewels.

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Blush Jewels doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

 

Contact

Wanneer u een e-mailbericht of ingevuld contactformulier stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

 

We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker dient bepaalde vakken aan te klikken, en vervolgens een vinkje te zetten, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar ons worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van Google.

 

Account

Op onze website kunt u een account aanmaken, waarna u een bestelling kunt plaatsen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • IP-adres

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst heeft ingelogd op uw account. We gaan er dan namelijk vanuit dat u geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

 

Plaatsen en afhandelen bestelling

Als u een bestelling bij ons plaatst, dan laat u bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen u en Blush Jewels (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

 

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan, of gedurende de garantietermijn indien die termijn langer is. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

 

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Blush Jewels (toestemming). Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief met daarin aanbiedingen en informatie over onze producten.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Op elk moment kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Klantbeoordelingen

U heeft de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven uw privacybelang, gezien het feit dat u zelf controle heeft op wat voor informatie u achterlaat in de klantbeoordeling.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Inhoud van het bericht

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat u de klantbeoordeling hebt achtergelaten.

 

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert. 

 

Fraudepreventie

Zowel voor u als voor ons is het zeer vervelend als er sprake is van fraude. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens te verwerken ter voorkoming van of onderzoek naar fraude. Blush Jewels heeft een gerechtvaardigd belang om de gegevens die daarvoor nodig zijn te verwerken. De impact op uw privacy is beperkt omdat de verwerking alleen plaatsvindt bij (een vermoeden van) fraude.

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Blush Jewels deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Postorderbedrijven

 

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Blush Jewels doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Zij stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Tot voor kort betekende de aansluiting bij het Privacy Shield-programma dat er sprake was van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak) is dit Privacy Shield echter ongeldig verklaard. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 

Cookie; Entiteit; waarborgen 

 

Soort 

Doel 

Bewaartermijn 

Google Tag Manager 

 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

 

Functioneel 

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. 

 

Sessie 

Google DoubleClick

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op

de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 

Maximaal 6 maanden

Google Analytics 
 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

Analytisch

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:  

·       een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;  

·       Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 

·       verder geen gegevens delen met Google; en 

·       we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics. 

Maximaal 2 jaar 

Google Dynamic Remarketing

 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

Marketing

Deze cookies worden geplaatst zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. De cookies registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 1 jaar

Facebook Custom Audience

 

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 3 maanden

Facebook Connect

 

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

 

Maximaal 3 maanden

Hotjar

 

Hotjar Ltd., Malta

 

Privacyverklaring

Analytisch

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).

1 jaar

LinkedIn Ads

 

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden geplaatst om het online advertentieaanbod te verbeteren en ons inzicht te geven in onze campagneprestaties.

Maximaal 2 jaar

Soundcloud

 

SoundCloud Global Limited & Co. KG, Duitsland

 

Privacyverklaring

Marketing

Wij maken gebruik van de cookies van audio-platform SoundCloud om hun imbedded inhoud/service op de website te implementeren, meten en verbeteren. De verzameling van gegevens omvat ook de interactie van bezoekers met imbedded inhoud/service. Dit kan worden gebruikt voor statistieken of marketingdoeleinden.

 

 XXX

Bugsnag

 

Bugsnag Inc. Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Functioneel

Wij gebruiken cookies van Bugsnag om fouten op onze website op te sporen en te analyseren om deze op te lossen en om dit in de toekomst te kunnen voorkomen.

 

Sessie

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

 

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Blush Jewels neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo worden alle gegevens verzonden via een “Secure Socket Layer” (SSL) verbinding.

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

U heeft de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Er kunnen redenen zijn waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zal dit enkel gebeuren voor zover dit past binnen de wet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens van u niet verwijderen als dit in strijd is met de fiscale bewaarplicht.

 

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@blush-jewels.com.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Venson Amsterdam B.V.

h.o.d.n. Blush Jewels

Klaprozenweg 75E

1033 NN Amsterdam

 

E-mailadres:                 info@blush-jewels.com

Telefoon:                     +31 (0)20 342 80 40

KvK-nummer:              34205938